Maria Gacova

Obituary of Maria Gacova

September 12, 1960 - Beloveza, Slovakia
November 1, 2021 - Calgary, Alberta

Maria Gacova (née Storinska) of Beloveza, Slovakia and Calgary, Alberta, passed away on November 1st, 2021, at the age of 61 years.

Maria was born and raised with six other siblings in Beloveza, Slovakia where she attended elementary school and enjoyed her carefree childhood. Later, she attended middle school in Bardejov and in her free time would help taking care of her younger siblings. Maria completed her apprenticeship program in culinary arts as cook and worked her way up to become a chef in Kosice, Slovakia.

Maria was a dedicated and loving wife to her husband Michal and their two sons Michal and Peter Gaca. Maria and Michal left their home behind in Kosice and moved to Calgary in 1998 in search of a brighter future and better opportunities.

Maria was a talented gardener able to turn outdoor spaces into beautiful gardens, her green thumb encouraged plants to thrive. In addition to gardening and growing home-grown vegetables she loved cooking and baking for her family and friends. In the evenings she enjoyed knitting, sewing, or solving crossword puzzles while catching up on her favorite TV shows. Maria left a piece of herself with everyone she met and everywhere she worked throughout her life and strived to make her home beautiful in every possible way.

Maria will be forever remembered and missed by her husband Michal Gaca; sons Peter and Michal and daughter in law Sara; her mother Anna, her siblings Anna, Milka, Eva, Peter, Jan and Janka; and her many nieces and nephews in Europe.

A service will be held at the Fish Creek Chapel, McInnis & Holloway Funeral Homes on November 14th, 2021, at 2:00 PM. For those unable to attend, a recording will be available privately following the service. Condolences, memories, and photos can also be shared and viewed here. Maria will be laid to rest as per her wishes in her home village of Beloveza, Slovakia.

***

Mária Gačová (rod. Storinská) Beloveža, Slovensko a Calgary, AB, nás opustila 1. novembra 2021 vo veku 61 rokov.

Mária sa narodila a vyrástla so šiestimi súrodencami v Beloveži. Neskôr navštevovala školu v Bardejove a vyučila sa za kuchárku v Košiciach. Bola oddanou manželkou a mamou manželovi Michalovi a ich dvom synom Michalovi a Petrovi Gačovi. Mária a Michal za sebou zanechali svoj domov a v roku 1998 sa presťahovali do Calgary aby hľadali lepšiu budúcnosť a väčšie príležitosti.

Mária bola talentovaná záhradníčka ktorá dokázala premeniť vonkajšie priestory na krásne záhrady a jej zelený palec povzbudzoval rastliny aby prosperovali. Okrem záhradkárčenia a domáco pestovanej zeleniny milovala varenie a pečenie pre svoju rodinu a priateľov. Po večeroch si užívala pletenie, šitie, alebo lúštenie krížoviek a zároveň sledovala svoje obľúbené televízne programy. Mária zanechala kúsok seba všade, či už kde pracovala alebo s kým sa stretla, a snažila sa svoj domov skrášliť všetkými možnými spôsobmi.

Na Máriu budu navždy spomínať a im bude chýbať jej manžel Michal Gača; synovia Peter a Michal a nevesta Sara; jej mama Anna; jej súrodenci Anna, Milka, Eva, Peter, Ján a Janka; a jej mnohé netere a synovci v Európe.

Bohoslužba sa bude konať vo Fish Creek Chapel, McInnis & Holloway Funeral Homes 14. novembra 2021 o 14:00. Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť bude po bohoslužbe súkromne k dispozícii záznam. Tu je možné zdieľať a prezerať si aj sústrasť, spomienky a fotografie. Mária bude uložená (podľa jej želania) v rodnej obci Beloveža na Slovensku.Share Your Memory of
Maria